Oljens pris

Forurensning, utarming av vannressurser og grønnvasking: Oljeselskapenes virksomhet i Irak omtales som økomord.

Hva nå, lille land?

President Masoud Barzani i den selvstyrte kurdiske regionen i Irak har nylig utfordret store deler av det internasjonale samfunnet ved å holde folkeavstemning om selvstendighet. Hva betyr dette for stabiliteten i Midtøsten? spør artikkelforfatteren.

Livet under IS.

Rundt 1,3 millioner mennesker bor fremdeles i Mosul – den største byen Den islamske stat (IS) har kontroll over.

Lammet av krigen.

Fiskere og bønder i Gaza arbeider med livet som innsats og må regne med å bli beskutt – også når det er våpenhvile.

Pages