• Store verdier i ørkenen Under ørkensanden i Saudi-Arabia skjuler det seg enorme mineralforekomster, hovedsakelig fosfat og sjeldne jordarter. Disse vil kongedømmet i større grad hente ut for å kunne hevde seg i gruvesektoren og etter hvert elbilindustrien. Den femte etappen i Dakar Rally 2024 gikk 10. januar gjennom ørkenen mellom Al Hofuf og Shubaytah i Saudi-Arabia, her med franske Sebastien Loeb bak rattet. Foto: Patrick Hertzog/AFP/NTB

Saudiernes store mineralplaner

Saudiernes store mineralplaner

Saudi-Arabia har ambisjoner om å dominere verdens gruvedriftssektor.

Fra utgave: 5 / mai 2024

Dersom det grønne energiskiftet skal realiseres, må enorme mengder mineraler graves opp og bearbeides, slik at batteriene, elbilene, vind­turbinene, solcellepanelene og annen ny teknologi faktisk blir laget.

Et land som virkelig satser på å bli en stormakt innen mineralutvinning, er Saudi-Arabia. De konkrete planene er skissert i kongedømmets strategidokument «Vision 2030». Målet er å investere i gruvedrift både på hjemmebane og i andre land, og bygge ut foredlingskapasiteten slik at Saudi-Arabia kan sikre seg så mye av verdikjeden som mulig.

 

Skatter under sanden

Bare under egen ørkensand regner eksperter med at det skjuler seg mineralforekomster til en verdi av minst 2,5 billioner amerikanske dollar, hovedsakelig fosfat og sjeldne jordarter, opplyser Semafor. Anslaget er konservativt.

Nyhetsmagasinet har også intervjuet den saudiske viseministeren for gruvedrift, Khalid al-Mudaifer, som selv er fagspesialist på feltet. Han er offensiv i sine uttalelser:

«Om vi skal bli en industrimakt, trenger vi mineraler. Om vi skal bygge ut prosjekter, trenger vi mineraler. Derfor er gruvedrift i Saudi-Arabia det første trinnet, det andre er å bringe inn mineraler utenfra, mens tredje trinn er å etablere Saudi-Arabia som et knutepunkt for industrien».

Saudierne ønsker å kapre den mest lønnsomme delen av verdikjeden innen elbilproduksjon, inkludert batteriproduksjon. Når det er mulig, vil de gjerne sikre seg hele verdikjeden, innrømmer viseministeren.

 

Satser i Afrika

Satsingen på hjemmebane vil altså ikke være nok, siden flere kritiske mineralressurser (som nikkel, kobolt og litium) ikke finnes der. Derfor vil saudierne investere tungt i afrikansk gruvevirksomhet fremover. De har sikret seg kontrakter i fire land, og flere kan det bli: Nesten 30 afrikanske land deltok på Saudi-Arabias «Future Minerals Forum», som raskt er blitt verdens største gruvekonferanse.

 

Satser tungt Saudi-Arabias gruve- og industriminister Bandar Al-Khorayef sto på talerstolen under konferansen «Future Minerals Forum» i Riyadh 10. januar. Foto: AFP/NTB

 

«Afrikanske land har flere grunner til å ønske seg et slikt samarbeid med Saudi-Arabia, enten løftene om å bidra til å bygge opp infrastruktur og foredlingskapasitet blir fullt ut oppfylt eller ei», påpeker Semafor.

Til nå har kontinentets gruvesektor vært prisgitt etablerte gruveselskaper eller kinesiske giganter, så en ny bransjeaktør vil gi afrikanske regjeringer mer forhandlingsmakt. Saudi-Arabias pengebinge er heller ikke så følsom for kortsiktige variasjoner i mineralprisene, slik en børsnotert investor vil være.

Dessuten kan et samarbeid med Saudi-Arabia bli en snarvei for afrikanske land som ønsker USA som kunde.

Washington og Riyadh har nemlig inngått en avtale der amerikanerne er sikret rett til å kjøpe opp deler av produksjonen.