Separatisme satt på vent

Da Skottland i 2014 nesten folkeavstemte seg ut av unionen Storbritannia, var separatismeiveren i Europa på topp. Men med kaoset i Catalonia i 2019, koronakrise og nå krigen i Ukraina, har separatismen falt ned i en ny bølgedal.

Russlands sololøp i rommet

 Den internasjonale romstasjonen, ISS, har fungert som et fredsprosjekt på tvers av landegrenser. Men nå ønsker russerne å bygge sin egen romstasjon. Det snakkes om en ny kald krig i det ytre rom.

Psykisk helse i slummen

Psykoanalyse og -terapi ses gjerne på som beskjeftigelser tilpasset samfunnets øvre sjikt. Men selv Sigmund Freud ville opprette gratis klinikker for de mindre bemidlede.

Hva er det Putin tenker?

President Putins beslutning om å beordre en fullskala invasjon av Ukraina strider mot enhver politisk logikk, selv ut fra hans egen stadig mer autoritære argumentasjon.

Pages