Oljens pris

Forurensning, utarming av vannressurser og grønnvasking: Oljeselskapenes virksomhet i Irak omtales som økomord.

Livet under IS.

Rundt 1,3 millioner mennesker bor fremdeles i Mosul – den største byen Den islamske stat (IS) har kontroll over.