Velkommen til Europa.

Flyktninger strømmer over grensen til Hellas med drømmen om en bedre fremtid. Men døren til EU er stengt, og asylsøkerne blir møtt med umenneskelige forhold.

Best i klassen.

Mens sorgene står i kø i det sørlige Europa, går Polen så det griner. Landet er på få år blitt en solid medspiller i EU.

Skog – nøkkelen til klimaforsprang.

Sverige holder stø kurs mot EUs ambisiøse klimamål. Annengenerasjons biodrivstoff er blitt virkelighet, den svenske papirindustrien omstiller til avanserte bioraffineri, og satsingen på biobasert strøm og fjernvarme fortsetter. Klimagevinsten er stor, men hvordan går det med skogen når den skal levere til stadig flere gode formål?

Det skotske problem.

Blir Skottland Europas neste nasjonalstat? Dette er det store, underliggende spørsmålet i britisk politikk. Den siste tiden har «det skotske problem» kommet til overflaten med full kraft. I kjølvannet går Storbritannia en usikker fremtid i møte.

Styres fra regionene.

Regjeringsskifter merkes knapt. Det synes ikke utenpå, det har tilsynelatende ingen virkning på noen, alt tikker og går som før, til dels også meget veldrevet. Dette er Italia.

Pages