Bro over to kulturer.

Å stå ensidig plantet i én av vitenskapens to kulturer er ikke lenger god akademisk dannelse.Det har fått det anerkjente vitenskapstidsskriftet Nature til å etterlyse samfunnsvitere.

Medisinsk datarevolusjon – med pengesterke hjelpere.

Da Google-grunnlegger Sergey Brin fant ut at han er genetisk anlagt for å få Parkinsons sykdom, begynte han å investerte i forskning på lidelsen. Men der filantroper flest nøyer seg med å skrive ut en sjekk, ønsker Brin å endre måten medisinsk forskning gjøres på.