• Kvalitet vs. kvantitet Det er en reell fare for at kvaliteten på forskningsarbeider går ned når volumet går opp. Spesialist i metavitenskap, John Ioannidis ved Stanford University, mener det kan være svindel bak noen av de mest ekstreme tilfellene. Illustrasjon: Getty Images/Istockphoto, utvidet med Adobe KI – Generative Fill

Superproduktive forskere?

Superproduktive forskere?

Vitenskapens verden opplever en sterk vekst i forskere med mistenkelig stort publiseringsvolum.

Fra utgave:

Hvor mange vitenskapelige publikasjoner er det mulig for en forsker å levere i løpet av et år? Svaret vil sikkert variere, men de fleste er nok enig i at 60 eller mer er temmelig superproduktivt – eventuelt temmelig mistenkelig.

Mellom 2016 og 2022 ble antallet forskere med minst 60 årlige publikasjoner mer enn tredoblet – fra 387 til 1266. Dette kommer frem i en ennå ikke fagfellevurdert rapport lagt ut på vitenskapsnettstedet bioRxiv.

Den ene forfatteren, John Ioannidis fra Stanford University, er spesialist i metavitenskap, og kommenterer funnet slik til tidsskiftet Nature:

«Jeg mistenker at tvilsom forskningspraksis og svindel kan ligge til grunn for noen av de mest ekstreme tilfellene.»

Det er fristende å si at Ioannidis ord-legger seg diplomatisk og forsiktig.

 

Medisin leder an

Publiseringsstatistikken han og medforfatterne Thomas A. Collins og Jeroen Baas har fordypet seg i, består av artikler, anmeldelser og konferanse-artikler indeksert i den akademiske databasen Scopus mellom 2000 og 2022.

De har utelatt fysikkfaget, siden forfatterskapspraksisen på dette feltet er så særegen.

Granskningen deres viser at klinisk medisin topper listen, med nesten 700 ekstremproduserende forskere bare i 2022 – og nesten 1100 samlet sett.

Fagfeltet «Mulig-gjørende og strategiske teknologier» tok annenplassen med 600 registrerte forfattere, mens IKT-feltet havnet på tredjeplass med cirka 400.

Ingeniørfag og kjemi kunne begge skilte med rundt 300.

Den raskeste relative veksten har funnet sted innen landbruk, fiskeri og skogbruk, som i 2022 hadde 14,6 ganger så mange superproduktive forskere sammenlignet med 2016.

Deretter kom biologi (med en 13-dobling), fulgt av matematikk og statistikk (6,1-dobling).

 

Thailandsk granskning

Hvor holder så disse forskerne til? Ifølge statistikken er det flest av dem i Saudi-Arabia, Italia, India, Sør-Korea, Spania, Thailand, Pakistan og Russland – i den rekkefølgen.

Thailand har hatt den sterkeste relative veksten, fra én ekstremt produktiv forfatter i 2016 til 19 i 2022. Verdensledende i absolutte tall, Saudi-Arabia, gikk fra seks til 69 i samme periode.

Den thailandske universitetssektoren har da også premiert hyppig publisering, og samtidig favorisert store, tverrfaglige prosjekter med mange involverte (noe som gjør det lettere for en del forskere å få signaturen sin på mange publikasjoner).

I 2023 avslørte imidlertid en granskning 33 forskere som hadde betalt for forfatterskap.

Også i Norge premieres forskere for antall vitenskapelige publikasjoner, og et fåtall forskere står for svært mange publiseringer.

Ioannidis mener forskningsinstitusjoner og andre finansieringskilder må legge større vekt på kvaliteten i forskningsarbeidet enn på publiseringsvolumet.

«Antall publikasjoner bør egentlig ikke telle hverken positivt eller negativt», sier han til Nature.