Et liv i knitter & sprak.

Med de nye streamingtjenestene er musikk redusert til en jevn strøm av lyd – som et soundtrack of our lives. Men de største musikkopplevelsene krever mer av vår oppmerksomhet.

Cyberspace som lukket rom.

Nye medier skal bringe oss tettere sammen, men mange føler seg kskludert. De som ikke besitter tilstrekkelig «teknologisk kapital» og er fortrolige med medieteknologi, holdes utenfor.

Nettet som arbeidsskapende verktøy.

«Teknologi gir store gaver med den ene hånden, og dolker deg i ryggen med den andre», skrev den britiske fysikeren og forfatteren C.P. Snow. Den enorme informasjonsrikdommen er ikke bare et gode, den er også et problem, ikke minst for dem som lever av å bearbeide informasjon. Forsker Kristian Bjørkdahl, tok konsekvensen, og påla seg et nettfritt år i hele 2011.

Det nye møtestedet.

Millioner av mennesker trekkes mot online rollespill som møll mot lys. Hvem er disse menneskene, og hva er det som er så fascinerende med disse spillene? Svarene viser seg å ta livet av noen seiglivede stereotype forestillinger.

Pages