Geologisk epokestrid

Etter 15 års debatt ble forslaget om å anerkjenne antropocen som en ny geologisk epoke avvist. Men ikke alle aksepterer vedtaket.