Har fristaden en fremtid?

Uro og vold truer Christiania: I takt med at idealistene er blitt eldre, og at samfunnsklimaet har hardnet til, har bohemkvarterene i København endret seg.