• Alltid beredt Ordet «Boy» forsvinner nå fra det ikoniske «Boy Scouts»-programmet i USA. Det får jentespeiderne til å rase, fordi de mener guttespeiderne dermed går dem i næringen. Foto: MEL EVANS, AP/NTB SCANPIX

  • Splittet i homospørsmålet Det eksisterte et forbud mot åpent homofile ledere i BSA frem til 2015, og fjerningen av forbudet ble møtt med sterke protester. Fremdeles har kristne speiderforbund anledning til å nekte homofile ledere adgang. Foto: NTB SCANPIX

  • Splittet i homospørsmålet Det eksisterte et forbud mot åpent homofile ledere i BSA frem til 2015, og fjerningen av forbudet ble møtt med sterke protester. Fremdeles har kristne speiderforbund anledning til å nekte homofile ledere adgang. Foto: NTB SCANPIX

  • Forbilde USAs førstedame er president for Girl Scouts of the USA. 30. juni 2015 tok Michelle Obama imot en gruppe jentespeidere utenfor Det hvite hus. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

  • Tøff og selvstendig Tatum Weir (t.h.) bærer verktøykassen hun har laget selv, mens tvillingbroren Ian (t.v.) følger etter henne under et Cub Scout-møte i Madbury i New Hampshire 1. mars 2018. Hun var del av et forsøksprosjekt hvor jenter fikk anledning til å bli medlem i Boy Scouts of America. Fra februar 2019 vil alle jenter få denne muligheten, og Boy Scouts endrer navn til Scouts BSA. Foto: Charles Krupa,AP/NTB SCANPIX

Kjønnstvist skaper speidersplid.

Kjønnstvist skaper speidersplid.

Hver februar markerer speidere «verdenstenkedagen» for å gjøre verden til et bedre sted. Markeringen av årets tema, lederskap for jenter, kommer samtidig med en endring som har skapt splid i egne rekker i USA: «Boy» forsvinner fra det ikoniske «Boy Scouts»-programmet.

Fra utgave: 2 / februar 2019

Vil inkludere jenter. Det var i oktober 2017 at Boy Scouts of America (BSA), én av USAs største ungdomsorganisasjoner, bestemte at flaggskipsprogrammet for gutter i alderen 11 til 17 år fra og med februar 2019 også skal være åpent for jenter. Et drøyt halvår senere var programmets nye offisielle navn på plass: Scouts BSA. Selve organisasjonen bytter ikke navn, og er fortsatt et registrert varemerke. Alle som deltar i Scouts BSA-programmet vil kalles «scouts», og medlemmer av begge kjønn vil kunne få den høyeste utmerkelsen Eagle Scout. Troppene i programmet vil imidlertid være kjønnsdelt.

Fakta

Speiderbevegelsen.

/ World Thinking Day, verdenstenkedagen, markeres på fødselsdagen til ekteparet Olave og Robert Baden-Powell, som begge ble født den 22. februar i hhv 1889 og 1857.

/ Generalløytnant Robert Baden-Powell holdt en camp i England i 1907 hvor han testet ideene for sin kommende bok «Scouting for Boys» (1908). Dette regnes som speiderbevegelsens start.

/ Juliette Gordon Low (1860–1927) grunnla Girl Scouts of the USA i 1912.

/ 1. februar skal det amerikanske speiderprogrammet som til nå har vært åpent for gutter fra 11–17, også være åpent for jenter, og det nye navnet blir Scouts BSA.

/ Cub Scout-programmet, som siden 1930 har vært for gutter i alderen 5-10, åpnet for jenter i 2018.

/ Girls Scouts har ca. 2 mill. medlemmer og Boys Scouts ca. 2,3 mill. Globalt finnes det rundt 38 mill. speidere.

/ World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ble grunnlagt i 1928 og har mer enn 10 mill. medlemmer i 150 land. World Organization of the Scout Movement (WOSM) har over 50 mill. medlemmer.  

 

Norsk speiderbevegelse.

/ Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet i 1911 av forretningsmann Christian Fredrik Dons og teolog og lektor Hans Møller Gasmann.

/ Norges speiderforbund (NSF) ble dannet i 1978 etter sammenslåingen av Norsk Speidergutt-Forbund og Norges Speiderpikeforbund (dannet i 1921). Har i dag ca. 19 000 medlemmer fordelt på ca. 400 grupper i 29 kretser. 

/ Programmet er bygget opp rundt temaene friluftsliv, kreativitet, vennskap, samfunnsengasjement og livskvalitet. Inndelingen er: bevere (1. og 2. klasse), småspeidere (3. og 4.), stifinnere (5.-7.), vandrere (8.-10.) og rovere (videregående og oppover). 

/ I tillegg til Norges speiderforbund har vi Norges KFUK-KFUM-speidere (slått sammen i 2003). Sammen utgjør de to Speidernes fellesorganisasjon. 

/ Gjennom medlemskap i verdens-speiderforbundene er de norske speider-forbundene forpliktet til å ha en åndelig dimensjon i arbeidet.

 

Høsten 2018 svarte Girl Scouts of the USA (GSUSA, oftest kalt Girl Scouts) med søksmål. De mener at når BSA bruker de kjønnsnøytrale begrepene «speidere» og «speiding», marginaliserer det Girl Scouts’ aktiviteter og ødelegger deres merkevare. BSAs markedsføring mot begge kjønn vil gå ut over jentespeidernes medlemstall, økonomi og målrettede arbeid for jenter. I tillegg reagerer de på forvirringen navneendringen har medført:

Mange tror nå at Girl Scouts har opphørt eller slått seg sammen med guttespeiderne.

Fryktløse ledere. Ifølge BSA går speiderne inn i en ny era, og det er derfor viktig at alle kan identifisere seg som speider uavhengig av kjønn. For familier, som er mer travle enn noen gang, vil det være lettere å forholde seg til én organisasjon, heter det i BSAs offisielle uttalelser. Samtidig er det ingen hemmelighet at speiderne nasjonalt har slitt med synkende medlemstall, og Girl Scouts legger ikke skjul på at de mistenker en økonomisk agenda.

Selv er de opptatt av å beholde «Girl» i «Girl Scouts»: «Vi er stolte av å ha med ’jente’. Siden begynnelsen har vi vektlagt jenter, og forsikret dem om at alt vi gjør er i deres beste interesse og vil gjøre dem i stand til å være fryktløse ledere», sa kommunikasjons- og markedssjef for Girls Scouts of Western Ohio, Katelyn Scott, til avisen Dayton Daily News. 

Hvert år er det World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), altså forbundet for speiderjenter internasjonalt, som velger ut tema for «World Thinking Day», eller verdenstenkedagen, den 22. februar. WAGGGS fronter vennskap på tvers av landegrenser og opplyser om temaer som vedrører unge jenter og kvinner. Siden 1932 har de også samlet inn penger til World Thinking Day Fund, som fordeles på ulike aktiviteter for jentespeidere internasjonalt ut fra hvor behovet er størst. Tidligere temaer har vært blant annet utdanning, sult, fattigdom og savnede barn. I 2019 skal jentene lære forskjellige måter å være ledere på, og hvordan de kan skape endring i verden.

Patriotisme og selvstendighet. 22. februar er valgt fordi det er fødselsdagen til både Sir Robert Baden-Powell, speiderbevegelsens grunnlegger, og hans kone Lady Olave Baden-Powell, første leder av WAGGGS. På den internasjonale speiderkonferansen i USA i 1926 ble dagen markert for første gang. Den gang het den Tenkedagen, men navnet ble endret til Verdenstenkedagen i 1999 for å understreke de internasjonale intensjonene.

I 1912, fem år etter at generalløytnant Robert Baden-Powell organiserte den første speidercampen i hjemlandet England, ble jentespeiderne i USA etablert. I delstaten Georgia sto Girl Scouts’ grunnlegger Juliette Gordon Low foran 18 jenter fra 12 år og oppover og snakket om hvilken forskjell hver enkelt av dem kunne gjøre både lokalt og internasjonalt. Hun ønsket at alle amerikanske jenter skulle få leve aktive liv utenfor hjemmet, uavhengig av bosted, etnisitet, sosioøkonomisk status og funksjonsnedsettelser. Karriere, natur, førstehjelp og lagsport sto på programmet.

De amerikanske speiderjentenes første håndbok, «How Girls Could help their Country», kom i 1913. Jenter ble oppmuntret til å lære seg et yrke og til å bruke blant annet signalflagg og morse – alt for å kunne bli mer selvstendige. Fra sitt opphold i England hadde Low med seg guideboken «How Girls Can Help to Build up the Empire» skrevet av Robert Baden-Powells lillesøster Agnes Baden-Powell, bygget på førstnevntes «Scouting for Boys» fra 1908.

Jentespeidermagasinet The Rally ble utgitt fra 1917. Det var opprinnelig ment for voksne frivillige, men appellerte raskt til ungdom. På det tidspunktet hadde jentespeidernes medlemstall økt til rundt 7000. Bladet, som het The American Girl fra 1920 og frem til nedleggelsen i 1979, var i mange år det mest leste blant amerikanske jenter.

Førstedamer som forbilder. I 1917 spurte Low Edith B. Wilson, president Woodrow Wilsons kone, om å være president for Girl Scouts of the USA. Siden har det vært tradisjon at landets førstedamer har denne tittelen. Michelle Obama var alt annet enn kontroversiell i denne rollen, ettersom hennes engasjement harmonerte med forbundets grunnverdier:

«Når vi ser tilbake på de siste hundre årene med jentespeiding, ser vi også mot en fremtid der alle jenter inspireres til å lede med mot, selvtillit og karakter», uttalte Obama, som også startet initiativet «Let’s Move Outside» som skulle stimulere til en mer aktiv livsstil, og vise familier lystbetonte måter å være i bevegelse og bruke nærmiljøet på.

Mer oppstyr ble det da Melania Trump skulle få den samme æres-tittelen i 2017. I et opprop sendt til lederen for Girls Scouts, Sylvia Acevedo, ble det hevdet at Donald Trumps kone var selve antitesen til speidernes verdier, med sine objektiviserende nakenbilder og løgner i mediene: «Hun vil delegitimisere og trivialisere alt vi har jobbet for de siste 104 årene, og sette fremtiden til jentespeiderne på spill», skrev oppropets initiativtager Sharma Gaponoff, som samlet drøyt 5700 underskrifter.

Boikott. Girl Scouts regner seg som apolitiske og stilte opp på innsettelsesseremonien til Donald Trump sammen med guttespeiderne, noe som høstet kritikk på grunn av alle hans sexistiske uttalelser. Guttenes deltagelse opprørte ikke tvitrerne på samme måte. For Girl Scouts er det tradisjon å delta på disse seremoniene, og de parerte med at «alle jenter i vår bevegelse står fri til å ha sine egne ideer, sin egen tro og sin egen politiske overbevisning».

Ved flere anledninger er jentespeiderne blitt utsatt for beskyldninger og hets, og enkelte kristenfundamentalister og representanter fra ytre høyre har oppfordret til boikott av det årlige kjekssalget deres fordi de angivelig promoterer alt fra promiskuitet og abort til «lesbianisme».

Én av anledningene var da en jentespeidertropp i Colorado tok inn den transkjønnede syvåringen Bobby Montoya som medlem i 2011. Styret for jentespeiderne i Louisiana var raskt ute med å forby transkjønnede medlemmer, til tross for at de er programforpliktet til å være en inkluderende organisasjon.

Facebook-siden Make the Girl Scouts Clean Again skriver i ett av sine mange versaltunge innlegg fra november 2018:

«Denne siden er for å opplyse foreldre som elsker sin datter og vil beskytte henne mot denne progressive, liberale, radikale feministgruppen. Så har du sagt farvel til Girl Scouts? Takk til Gud.»

Kjønnsnøytrale kjerneverdier. Bill Murphy Jr. i det amerikanske businessmagasinet Inc. beskriver navneendringen til Scouts BSA som en episk feil og navnet som «komisk passiv-aggressivt». «Alt ved dette sier ’komitéavgjørelse’», hevder han i en kommentar, og viser til at de kjønnsspesifikke initialene BSA fortsatt er der. «Når de ikke har mot til å velge et inkluderende og respektfullt navn, hvordan skal jeg tro på at de handler inkluderende og respektfullt mot datteren min?»

Anklagene om BSAs pseudo-progressivitet handler også om at de ikke har inkludert alle gutter: Forbudet mot åpent homofile ledere ble for eksempel ikke fjernet før i 2015, og fremdeles har kristne speiderforbund anledning til å gjøre et trosbasert utvalg. BSA markedsfører seg nå mot begge kjønn med «Scout me in», og vil fremheve at «det er mer enn et slagord; det understreker at kjerneverdiene i speidereden og speiderloven er relevant for både unge menn og kvinner».

For å fremstå som en samlet bevegelse må morgendagens amerikanske speidere imidlertid klare å finne en felles plattform for å øke både innmeldingen og graden av likestilling.

I 2019 får mottoet «be prepared» (alltid beredt) en ekstra dimensjon.