• Hver familie i Araku-prosjektet eier rundt et dekar jord som de selv må ta vare på. Kvaliteten på kaffen som høstes, måles jevnlig i henhold til kriterier knyttet til farge og kvalitet, men også kvaliteten på plantenes omgivelsesmiljø (kompostkvalitet, fauna og flora). Bøndenes inntekter avhenger av disse kriteriene.

Indisk kaffedoktor

Indisk kaffedoktor

Fra utgave: 4 / april 2024

Araku-dalen i Andhra Pradesh øst i India er hovedsakelig befolket av adivasier, ulike urfolksstammer i India, som lenge er blitt neglisjert og marginalisert. Innbyggerne her har tradisjonelt livnært seg av overlevelsesjordbruk, jakt og sanking. Under britisk styre ble de frodige skogene som adivasiene var så avhengige av, i stor grad hugget ned. Det førte blant annet til erosjon og dårligere avlinger.

Tidlig på 2000-tallet lette Naandi Foundation, en organisasjon som utvikler prosjekter knyttet til landbruk og utdanning, etter en måte å løfte adivasiene i området ut av ekstrem fattigdom og isolasjon på. Deres undersøkelser førte dem på sporet av kaffe, som tidligere ble dyrket i regionen av britene. Stiftelsen bidro med opplæring og hjalp bøndene i området til å komme i gang med dyrking av økologisk kaffe av høy kvalitet.

 

Gjenoppretter skogene

I dag har lokalsamfunnet plantet over 3 millioner kaffetrær i området. I tillegg er det plantet en rekke ulike frukttrær som bidrar til matsikkerheten for bøndene. Alt dyrkes i tråd med biodynamiske teknikker, noe som gjør at økosystemene gjenopprettes. Dette har ført til at skogene som adivasiene verdsetter høyt, er i ferd med å komme tilbake.

Fakta

Naandi Foundation

> Indisk, ideell stiftelse grunnlagt i november 1998.

> Stiftelsens hovedformål er å redusere fattigdom gjennom prosjekter som krever deltag-ernes involvering, spesielt i form av regenerativt jordbruk.

> Stifltelsen driver ulike programmer som sørger for måltider til mer enn en million barn hver dag, sikrer trygt drikkevann for nær 3 millioner mennesker og driver mer enn 1700 skoler.

> Naandi Foundation samarbeider med 12 000 kaffebønder i Araku-prosjektet, som ble initiert og siden 2001 har vært drevet av Naandis grunnlegger Manoj Kumar.

 

Metoden de bruker, kalles regenerativt jordbruk, det vil si at jordkvaliteten gjenopprettes og forbedres, blant annet ved at bønd-ene tilbakefører organisk materiale til jorden og følger økologiske prinsipper.

Over 10 000 kaffebønder eier selv jordstykkene der de dyrker kaffe. Siden 2007 har de vært organisert i et kooperativ som bøndene driver selv. Det sørger for foredling, salg og markedsføring av kaffen. Når kaffen selges på denne måten, uten mellommenn, får bøndene bedre betalt for kaffen de dyrker.

Hvert år produseres det nå rundt 100 tonn arabica-bønner av høy kvalitet, og over 10 000 familier lever nå av å dyrke denne kaffen. Spedbarnsdødeligheten i området har falt kraftig, og det samme har analfabetismen.

 

Kvalitetskaffe uten mellomledd

Da det var tid for den første innhøstingen, ble internasjonale kaffeeksperter oppfordret til å smake på den, og alle var enige: Kaffen er utmerket. Ikke bare er denne kaffen blant de mest rettferdige og miljøvennlige i verden, men den er også en av de beste.

I starten ble kaffebønnene solgt til kaffebrennerier rundt om i verden. Men siden har Araku begynt å brenne og selge den eksklusive kaffen direkte til kundene selv.

I 2017 åpnet prosjektet kaffeutsalg og -bar under eget navn i Paris. Siden har Araku også åpnet en flaggskipbutikk og kafé i Bangalore. Deres nyeste prosjekt er en restaurant i Colaba i Mumbai hvor de serverer Araku-kaffe og mat produsert ved regenerativt jordbruk. Planen er å åpne flere tilsvarende utsalgssteder etter hvert både i India og i Europa.

I 2020 ble Naandi Foundation og deres modell, som de omtaler som Arakunomics, tildelt Rockefeller Foundations Food System Vision Prize.

Den økonomiske modellen som sørger for at bøndene produserer kvalitetsvarer ved hjelp av regenerativt jordbruk og dermed får bedre betalt, har stiftelsen også tatt i bruk i landsbyer i Wardha og i New Delhi.

Og lokalsamfunnet i Araku-dalen er blitt en inspirasjonskilde for jordbrukssamfunn verden over.

 

Kvinner fra en landsby i Araku-dalen drar med kano ut til en liten øy der de eier små kaffeplantasjer. Bøndene er blitt opplært til å kjenne igjen førsteklasses kaffe og har en økonomisk interesse i at kvaliteten på bønnene er utsøkt.

 

«Der det er trær, er det kaffe under.» Kaffedyrkingen har gjort at det igjen er blitt plantet millioner av trær i regionen øst i India.

 

Hver familie i Araku-prosjektet eier rundt et dekar jord som de selv må ta vare på. Kvaliteten på kaffen som høstes, måles jevnlig i henhold til kriterier knyttet til farge og kvalitet, men også kvaliteten på plantenes omgivelsesmiljø (kompostkvalitet, fauna og flora). Bøndenes inntekter avhenger av disse kriteriene.

 

Kvinnene tar med seg den dyrebare innhøstingen tilbake til landsbyen, hvor den skal veies og sendes med lastebil til samvirkets sorteringsanlegg. Bøndene får noen dager senere betaling inn på en bankkonto opprettet for anledningen.

 

Den biodynamiske dyrkingen av kaffe har muliggjort en rehabilitering av økosystemet. Arter i både flora og fauna som nær var utryddet, er nå vendt tilbake, blant annet peppertrær, som bidrar til å gjenoppbygge det komplekse økosystemet.

 

Vinod Hegde, leder for organiseringen av all kaffeproduksjonen i Naandi Foundation, har tatt turen til rommet der de fremstiller såkalt «black spray», et avkok av husdyrgjødsel som benyttes i biodynamisk landbruk. 

 

Bare landsbyer som produserer førsteklasses kaffe, som oppfyller strenge kriterier, får besøk av denne røde bilen som henter kaffebønnene og representerer en kilde til stolthet blant landsbyboerne.

 

I Araku-kaffens foredlingsanlegg, CPU (Coffee Processing Center), håndteres de modne bønnene og foredler dem før de sendes til kjøpere.

 

I kaffeforedlingsanlegget for Araku-kaffe gis også opplæring til dem som ønsker å gå inn i den lokale kaffeindustrien.

 

I tillegg til å bidra til kaffeproduksjon, finansierer Naandi Foundation utdanningsprogrammer i Araku. De bygger skoler og sørger blant annet for å skaffe opplæringsmateriell og skolesekker til barn.

 

I mars ble det arrangert en volleyballturnering i dalen. Den er organisert av Naandi Foundation, og har som mål å knytte bånd mellom lands-byene i dalen. Målet er å sikre at unge mennesker blir i dalen og opprettholder familiens kaffedyrking. Prisutdelingen i turneringen avholdes samme dag som det deles ut priser til de beste kaffedyrkerne.

 


Noen av de beste kaffedyrkerne i dalen viser stolt frem gullsmykkene sine. I likhet med mange bønder i området stoler de ikke på banksystemet og investerer i stedet kaffeinntekten i gullsmykker.

 

En bonde poserer stolt foran traktoren som han har vært i stand til å kjøpe utelukkende på grunn av Naandi Foundations kaffedyrkingsprosjekt i Araku. Mange av familiene involvert i prosjektet er også blitt i stand til å investere i andre former for landbruk.

 

Manoj Kumar kom fra finanssektoren da han grunnla Naandi Foundation for 25 år siden, som er blitt en av de største ideelle organisasjonene i India. Kumar er i dag daglig leder for stiftelsens mange prosjekter, med base i Hyderabad.

 

Bøndenes eget brand, Araku Coffee, åpnet i 2017 et eget kaffeutsalg og kafé i Paris, i det trendy nabolaget Le Marais. Prosjektet har også skaffet seg over 60 distributører over hele Europa.